Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g

49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g

Giá
30.000₫
Giá giảm giá
30.000₫
Đơn giá
mỗi 

This mushroom is delivered on Wednesday, Thursday, Friday only.