Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Thursday delivery: [6:30-9:30] for Dist. 7 ( Order until Monday night)

Delivery on Thursday District 7: 7:00 - 10:30 Receive the order to Monday
{{tính}} sản phẩm
 • 96 Thu Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  96 Thu Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 36 Thu Fresh ginger-Gừng non-新生姜 100gr
  36 Thu Fresh ginger-Gừng non-新生姜 100gr
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 88 Thu Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  88 Thu Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 95 Thu green pepper - ピーマン 90g
  95 Thu green pepper - ピーマン 90g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 94 Thu Eco package ticket
  94 Thu Eco package ticket
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 92 Thu Cabbage - Bắp cải - キャベツ 1kg
  92 Thu Cabbage - Bắp cải - キャベツ 1kg
  Giá
  80.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 83 Thu Strawberry mochi - Bánh nếp dâu tây - 苺大福 3pieces
  83 Thu Strawberry mochi - Bánh nếp dâu tây - 苺大福 3pieces
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 91 Thu Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  91 Thu Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  Giá
  300.000₫
  Giá giảm giá
  300.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 90 Thu Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  90 Thu Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 06 Thu Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  06 Thu Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 04 Thu Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  04 Thu Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 07 Thu Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  07 Thu Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 05 Thu Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  05 Thu Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 48 Thu King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  48 Thu King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 49 Thu Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  49 Thu Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 47 Thu Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  47 Thu Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 57 Thu Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  57 Thu Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 31 Thu Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  31 Thu Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 32 Thu White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  32 Thu White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 09 Thu Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  09 Thu Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 28 Thu Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  28 Thu Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 34 Thu Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  34 Thu Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 68 Thu Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  68 Thu Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 24 Thu Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  24 Thu Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 08 Thu Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  08 Thu Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 27 Thu Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  27 Thu Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 56 Thu Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  56 Thu Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 30 Thu Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 200g
  30 Thu Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 200g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 29 Thu Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  29 Thu Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 72 Thu Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  72 Thu Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 41 Thu Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  41 Thu Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 73 Thu Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  73 Thu Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi