Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Bộ sưu tập: PRODUCT LIST FOR RESTAURANTS AND RETAILERS

{{tính}} sản phẩm
 • 305 C-N Dutch tomato - Cà chua hà lan - 大玉トマト 1kg Giá: Liên hệ
  305 C-N Dutch tomato - Cà chua hà lan - 大玉トマト 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 393 C-N Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 1kg Giá: Liên hệ
  393 C-N Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 387 C-N Parsley - Ngò Tây Giá: Liên hệ
  387 C-N Parsley - Ngò Tây Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 374 C-N Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー Giá: Liên hệ
  374 C-N Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 358 C-N Shungiku - Tần ô - 春菊 1kg Giá: Liên hệ
  358 C-N Shungiku - Tần ô - 春菊 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 336 C-N Fresh ginger-Gừng non-新生姜 1kg Giá: Liên hệ
  336 C-N Fresh ginger-Gừng non-新生姜 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 323 C-N White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 1kg Giá: Liên hệ
  323 C-N White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 372 C-N Garlic - Tỏi - ニンニク 1kg Giá: Liên hệ
  372 C-N Garlic - Tỏi - ニンニク 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 370 C-N Paprika - Ớt chuông - パプリカ 1kg Giá: Liên hệ
  370 C-N Paprika - Ớt chuông - パプリカ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 369 C-N Baby Broccoli - Súp lơ xanh Baby - ブロッコリーBaby 1kg Giá: Liên hệ
  369 C-N Baby Broccoli - Súp lơ xanh Baby - ブロッコリーBaby 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 361 C-N Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 1kg Giá: Liên hệ
  361 C-N Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 360 C-N Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 1kg Giá: Liên hệ
  360 C-N Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 357 C-N Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 1kg Giá: Liên hệ
  357 C-N Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 356 C-N Kohlrabi - Su hào - コールラビ 1kg Giá: Liên hệ
  356 C-N Kohlrabi - Su hào - コールラビ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 354 C-N Rocket - Rocket - ルッコラ 1kg Giá: Liên hệ
  354 C-N Rocket - Rocket - ルッコラ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 339 C-N Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1kg Giá: Liên hệ
  339 C-N Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 338 C-N Leek - Hành paro - 長ネギ 1kg Giá: Liên hệ
  338 C-N Leek - Hành paro - 長ネギ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 334 C-N Cucumber - Dưa leo - きゅうり 1kg Giá: Liên hệ
  334 C-N Cucumber - Dưa leo - きゅうり 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 333 C-N Edamame - Đậu tương - えだまめ 1kg Giá: Liên hệ
  333 C-N Edamame - Đậu tương - えだまめ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 330 C-N Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 1kg Giá: Liên hệ
  330 C-N Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 329 C-N Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 1kg Giá: Liên hệ
  329 C-N Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 327 C-N Beetroot - Củ dền - 赤ビート 1kg Giá: Liên hệ
  327 C-N Beetroot - Củ dền - 赤ビート 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 320 C-N Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 1kg Giá: Liên hệ
  320 C-N Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 319 C-N Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 1kg Giá: Liên hệ
  319 C-N Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 318 C-N Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 1kg Giá: Liên hệ
  318 C-N Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 317 C-N Choy sum - Cải ngồng - 菜心 1kg Giá: Liên hệ
  317 C-N Choy sum - Cải ngồng - 菜心 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 315 C-N Kale - Cải kale - ケール 1kg Giá: Liên hệ
  315 C-N Kale - Cải kale - ケール 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 313 C-N Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 1kg Giá: Liên hệ
  313 C-N Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 312 C-N Mustard green - Cải canh - カラシナ 1kg Giá: Liên hệ
  312 C-N Mustard green - Cải canh - カラシナ 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 311 C-N Spinach - Cải bó xôi - ほうれん草 1kg Giá: Liên hệ
  311 C-N Spinach - Cải bó xôi - ほうれん草 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 308 C-N Carrot - Cà rốt - 人参 1kg Giá: Liên hệ
  308 C-N Carrot - Cà rốt - 人参 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 307 C-N Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 1kg Giá: Liên hệ
  307 C-N Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 1kg Giá: Liên hệ
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi