Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Lịch giao hàng và mã giảm giá

Lịch giao hàng cho từng khu vực

Qúy khách xin lưu ý: Thiên Sinh Farm sẽ mở website nhận đơn hàng từ 14:00 thứ 5 hằng tuần. Để đảm bảo việc thu hoạch và đóng gói tốt nhất farm sẽ nhận đơn đến 7:00 sáng trước khi giao hàng 1 ngày. 

Giao hàng Đặt hàng trước Khu vực giao hàng
Thứ 2 7:00 AM chủ nhật
Đặt hàng tại đây !
Quận 7 & 4 (6:30 - 9:00)
Vinhomes Golden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, City Garden,... (8:30 - 11:00)
Thứ 3 7:00 AM thứ 2
Đặt hàng tại đây
 !
Quận 2 & Binh Thanh (6:10 - 9:00)
District 1 & 3 (8:30 - 12:00)
Quận Phú Nhuận,..
Thứ 4 7:00 AM thứ 3
Đặt hàng tại đây !
Thành phố mới Bình Dương, Midori, Hikari, Sora Garden (7:30 - 9:30)
Thứ 5 7:00 AM thứ 4
Đặt hàng tại đây !
Quận 7 & 4 (6:30 - 9:00)
Vinhomes Golden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl, City Garden,... (8:30 - 11:00)
Thứ 6 7:00 AM thứ 5
Đặt hàng tại đây !
Quận 2 & Binh Thanh (6:10 - 9:00)
District 1 & 3 (8:30 - 12:00)
Quận Phú Nhuận,..

 

Thời gian giao hàng chi tiết sẽ gửi kèm với hóa dơn trước khi giao hàng 1 ngày.

 

Chính sách giảm giá

Giảm (VND) Hóa đơn
-10,000 từ 600,000 VND
-20,000 từ 800,000 VND
-30,000 từ 1,000,000 VND
-40,000 từ 1,200,000 VND
-50,000 từ 1,400,000 VND
-60,000 từ 1,600,000 VND
-70,000 từ 1,800,000 VND
-80,000 từ 2,000,000 VND

 

Phí giao hàng

Hóa đơn từ 0 - 190,000 VND : 70,000 VND

Hóa đơn từ 200,000 VND - 390,000 VND : 50,000 VND

Hóa đơn từ 400,000 VND : Miễn phí giao hàng