Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

454 All-sgn RIB ROAST  ( Frozen block )/THĂN LƯNG  đông lạnh/リブロース (冷凍ブロック)554g

454 All-sgn RIB ROAST ( Frozen block )/THĂN LƯNG đông lạnh/リブロース (冷凍ブロック)554g

Giá
731.280₫
Giá giảm giá
731.280₫
Đơn giá
mỗi