Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

510 Thu-sgn Enoki mushroom/Nấm kim châm/エノキタケ300g

510 Thu-sgn Enoki mushroom/Nấm kim châm/エノキタケ300g

Giá
60.000₫
Giá giảm giá
60.000₫
Đơn giá
mỗi 

This mushroom is delivered on Wednesday, Thursday, Friday only.