Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

674 All-sgn Pork Loin ( Chilled block non skin)/Thịt thăn lưng ướp lạnh/豚ロース(チルドブロック)300g

674 All-sgn Pork Loin ( Chilled block non skin)/Thịt thăn lưng ướp lạnh/豚ロース(チルドブロック)300g

Giá
240.000₫
Giá giảm giá
240.000₫
Đơn giá
mỗi