Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

775 Tue-sgn Soy bean /Đậu nành/大豆 ( Mr Thang - Ha Noi)200g

775 Tue-sgn Soy bean /Đậu nành/大豆 ( Mr Thang - Ha Noi)200g

Giá
30.000₫
Giá giảm giá
30.000₫
Đơn giá
mỗi