Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

A3-Sat-Bắp ngọt-Sweet corn-(Plant)
A3-Sat-Bắp ngọt-Sweet corn-(Plant)
A3-Sat-Bắp ngọt-Sweet corn-(Plant)

A3-Sat-Bắp ngọt-Sweet corn-(Plant)

Giá
40.000₫
Giá giảm giá
40.000₫
Đơn giá
mỗi 

Size nursery: 10 - 15 cm

Sunshine: a lot of sunshine 

Planting distance: 65x65 cm

Fertilizer: every 20 days

Watering: twice a day

Harvest time: 80 days (from the date of planting)