Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

A6-Sat-Cải ngọt-Komatsuna-(Plant)
A6-Sat-Cải ngọt-Komatsuna-(Plant)
A6-Sat-Cải ngọt-Komatsuna-(Plant)

A6-Sat-Cải ngọt-Komatsuna-(Plant)

Giá
2.000₫
Giá giảm giá
2.000₫
Đơn giá
mỗi 

Size nursery: 7 - 10 cm

Sunshine: normal sunshine 

Planting distance: 17x15 cm

Fertilizer: once a crop

Watering: twice a day

Harvest time: 20 days (from the date of planting)