Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

A9-Sat-Cỏ xạ hương-Thyme-(Plant)
A9-Sat-Cỏ xạ hương-Thyme-(Plant)

A9-Sat-Cỏ xạ hương-Thyme-(Plant)

Giá
50.000₫
Giá giảm giá
50.000₫
Đơn giá
mỗi 

Size nursery: 7 - 10 cm

Sunshine: normal sunshine 

Planting distance: 30x30 cm

Fertilizer: once a month

Watering: when the soil begins to dry

Harvest time: 45 days (from the date of planting)