Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

C4-Sat-Kinh giới cay-Oregano-(Plant)

C4-Sat-Kinh giới cay-Oregano-(Plant)

Giá
Hết hàng
Giá giảm giá
25.000₫
Đơn giá
mỗi 

Planted with stalks

Sunshine: normal sunshine 

Planting distance: 30x30 cm

Watering: once a day

Harvest time: 45 days (from the date of planting)