Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

D2-Sat-Su hào-Kohlrabi-(Plant)
D2-Sat-Su hào-Kohlrabi-(Plant)

D2-Sat-Su hào-Kohlrabi-(Plant)

Giá
15.000₫
Giá giảm giá
15.000₫
Đơn giá
mỗi 

Size nursery: 7 - 10 cm

Sunshine: a lot of sunshine 

Planting distance: 25x25 cm

Fertilizer: once a crop

Watering: twice a day

Harvest time: 45 days (from the date of planting)