Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

585 Fri-sgn Ripe Papaya/Đu đủ chín ruột đỏ/パパイヤ (Nhóm PGS, Ben Tre)1200g

585 Fri-sgn Ripe Papaya/Đu đủ chín ruột đỏ/パパイヤ (Nhóm PGS, Ben Tre)1200g

Giá
84.000₫
Giá giảm giá
84.000₫
Đơn giá
mỗi