Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Thursday Delivery

* Before ordering please read the following:

□ Your order will be delivered on Thursday 06 October 2022

□ Delivery area: District 7 & 4, Vinhomes Golden, Sunwah Pearl, Saigon Pearl,  City Garden

{{tính}} sản phẩm
 • 951 Thu-Adm Cash payment at reception/Tra tien mat (Le Tan)/現金支払( レセプション預)
  951 Thu-Adm Cash payment at reception/Tra tien mat (Le Tan)/現金支払( レセプション預)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 952 Thu-Adm Cash payment directly to delivery staffs/Tra tien mat (Nguoi Giao Hang)/現金支払(配達員)
  952 Thu-Adm Cash payment directly to delivery staffs/Tra tien mat (Nguoi Giao Hang)/現金支払(配達員)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 553 Thu Cardboard box and straps collection ticket/ Vé thu gom thùng carton và dây đai/ ダンボールとベルト回収チケット⭐️⭐️⭐️⭐️
  553 Thu Cardboard box and straps collection ticket/ Vé thu gom thùng carton và dây đai/ ダンボールとベルト回収チケット⭐️⭐️⭐️⭐️
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 552 Thu-Empty bottle collection Ticket/ Vé thu gom chai rỗng/ 空瓶回収チケット⭐️
  552 Thu-Empty bottle collection Ticket/ Vé thu gom chai rỗng/ 空瓶回収チケット⭐️
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 582 All-sgn Drawing of Thien Sinh Farm/Bản vẽ giới thiệu TSF (Free)
  582 All-sgn Drawing of Thien Sinh Farm/Bản vẽ giới thiệu TSF (Free)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 955 Thu-Adm Invite friends to get coupon/Ưu đãi mời bạn bè
  955 Thu-Adm Invite friends to get coupon/Ưu đãi mời bạn bè
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 598 Thu Kitchen Compost Guide/Hướng dẫn làm phân trộn từ rác nhà bếp (free)
  598 Thu Kitchen Compost Guide/Hướng dẫn làm phân trộn từ rác nhà bếp (free)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 842 Thu-sgn Bokashi bin/Thùng ủ phân/コンポストバケツ
  842 Thu-sgn Bokashi bin/Thùng ủ phân/コンポストバケツ
  Giá
  235.000₫
  Giá giảm giá
  235.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 843 Thu-sgn Rice bran for composting /Cám vi sinh cho phân ủ/コンポスト用米糠ボカシ1000
  843 Thu-sgn Rice bran for composting /Cám vi sinh cho phân ủ/コンポスト用米糠ボカシ1000
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 844 Thu-fam Baking Soda for cleaning/Bột tẩy rửa Baking Soda/重曹(掃除、食器洗い)200
  844 Thu-fam Baking Soda for cleaning/Bột tẩy rửa Baking Soda/重曹(掃除、食器洗い)200
  Giá
  33.000₫
  Giá giảm giá
  33.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 845 Thu-fam Acid citric for cleaning/Acid citric cho vệ sinh nhà/クエン酸(掃除用)200
  845 Thu-fam Acid citric for cleaning/Acid citric cho vệ sinh nhà/クエン酸(掃除用)200
  Giá
  28.000₫
  Giá giảm giá
  28.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 401 Thu-set Vegetable Set 200K/Combo 200K/セット⭐️x4
  401 Thu-set Vegetable Set 200K/Combo 200K/セット⭐️x4
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 402 Thu-set Vegetable Set 400K/Combo 400K/セット⭐️ x16
  402 Thu-set Vegetable Set 400K/Combo 400K/セット⭐️ x16
  Giá
  400.000₫
  Giá giảm giá
  400.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 407 Thu-set Starter Box/Starter Box/スターターセット (Apply for the Frist order)g
  407 Thu-set Starter Box/Starter Box/スターターセット (Apply for the Frist order)g
  Giá
  300.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 438 Thu-set Combo for a small Family/Combo cho gia đình nhỏ/野菜セット(8-9種類/2kg)2000g
  438 Thu-set Combo for a small Family/Combo cho gia đình nhỏ/野菜セット(8-9種類/2kg)2000g
  Giá
  240.000₫
  Giá giảm giá
  240.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 641 Thu-sgn Pure Cocoa Powder/Bột Cacao nguyên chất/100g
  641 Thu-sgn Pure Cocoa Powder/Bột Cacao nguyên chất/100g
  Giá
  70.000₫
  Giá giảm giá
  70.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 143 Thu-fam Taro/Khoai sọ/里芋300g
  143 Thu-fam Taro/Khoai sọ/里芋300g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 624 Thu-fam Green Banana/Chuối xanh nấu canh/青バナナ(調理用)500g
  624 Thu-fam Green Banana/Chuối xanh nấu canh/青バナナ(調理用)500g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 118 Thu-fam Komatsuna/Cải ngọt/小松菜250g
  118 Thu-fam Komatsuna/Cải ngọt/小松菜250g
  Giá
  22.000₫
  Giá giảm giá
  22.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 296 Thu-fam Laba Banana /Chuối Laba /Laba バナナ 1000g
  296 Thu-fam Laba Banana /Chuối Laba /Laba バナナ 1000g
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 623 Thu-sgn Frozen Sweet Corn/Bắp ngọt đông lạnh/冷凍スイートコーン300g
  623 Thu-sgn Frozen Sweet Corn/Bắp ngọt đông lạnh/冷凍スイートコーン300g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 579 Thu-fam Macadamia Nuts/Hạt Macca/マカダミアナッツ (Ms. Le, Duc Trong)200g
  579 Thu-fam Macadamia Nuts/Hạt Macca/マカダミアナッツ (Ms. Le, Duc Trong)200g
  Giá
  80.000₫
  Giá giảm giá
  80.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 629 Thu-fam Golden honeydew melon/Dưa lê ruột cam/ゴールデンハニーデューメロン Danny Green1700g
  629 Thu-fam Golden honeydew melon/Dưa lê ruột cam/ゴールデンハニーデューメロン Danny Green1700g
  Giá
  255.000₫
  Giá giảm giá
  255.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 630 Thu-fam Avocado (Booth)/Bơ Booth/アボカド(ブース)(Ms.Lệ, Đức Trọng)500g
  630 Thu-fam Avocado (Booth)/Bơ Booth/アボカド(ブース)(Ms.Lệ, Đức Trọng)500g
  Giá
  42.500₫
  Giá giảm giá
  42.500₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 594 Thu-fam Red dragon fruit Que Lam/Thanh long ruột đỏ Quế Lâm/ドラゴンフルーツ(赤)Que Lam, Long An500g
  594 Thu-fam Red dragon fruit Que Lam/Thanh long ruột đỏ Quế Lâm/ドラゴンフルーツ(赤)Que Lam, Long An500g
  Giá
  52.500₫
  Giá giảm giá
  52.500₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 588 Thu-fam Pomelo (with skin)/Bưởi da xanh nguyên quả/ポメロ(外皮付き)(Ms. Be Tu, Ben Tre)1100g
  588 Thu-fam Pomelo (with skin)/Bưởi da xanh nguyên quả/ポメロ(外皮付き)(Ms. Be Tu, Ben Tre)1100g
  Giá
  93.500₫
  Giá giảm giá
  93.500₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 589 Thu-fam Pomelo (pare)/Bưởi da xanh tách múi/ポメロ(外皮無し)(Ms. Be Tu, Ben Tre)400g
  589 Thu-fam Pomelo (pare)/Bưởi da xanh tách múi/ポメロ(外皮無し)(Ms. Be Tu, Ben Tre)400g
  Giá
  68.000₫
  Giá giảm giá
  68.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 627 Thu-sgn Wood-Ear Mushroom/Mộc nhĩ đen/キクラゲ150g
  627 Thu-sgn Wood-Ear Mushroom/Mộc nhĩ đen/キクラゲ150g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 578 Thu-sgn Brown Rice Noodle/Bún Gạo Lứt /玄米乾麺500g
  578 Thu-sgn Brown Rice Noodle/Bún Gạo Lứt /玄米乾麺500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 551 Thu-fam Rice Oil/Dầu gạo/米油500cc
  551 Thu-fam Rice Oil/Dầu gạo/米油500cc
  Giá
  120.000₫
  Giá giảm giá
  120.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 570 Thu-fam Honey/mật ong/はちみつ200g
  570 Thu-fam Honey/mật ong/はちみつ200g
  Giá
  75.000₫
  Giá giảm giá
  75.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 708 All-sgn Rice Oil Cookies Japanese Black Tea (No milk additives)/Bánh Dầu Gạo Trà đen Nhật Bản/100g Price = ⭐️ 22 points
  708 All-sgn Rice Oil Cookies Japanese Black Tea (No milk additives)/Bánh Dầu Gạo Trà đen Nhật Bản/100g Price = ⭐️ 22 points
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi