Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Nhận hàng như thế nào

Bước 3 Nhận hàng

3.1 Nhận hàng trực tiếp: Trước ngày giao hàng, Thiên Sinh Farm sẽ gửi hóa đơn có kèm thông tin giờ giao hàng . Nhân viên giao hàng sẽ gọi điện thoại trước khi giao, vui lòng chú ý điện thoại. 

3.2 Gửi lễ tân hoặc bảo vệ: Nếu bạn muốn gửi hàng tại lễ tân hoặc bảo vệ, vui lòng thông báo trước cho chúng tôi.

3.3 Trường hợp quý khách muốn nhận rau ngoài lịch giao hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi grab từ 180/40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh ( phí giao hàng bằng grab quý khách thanh toán )