Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Thanh toán như thế nào

4 Thanh toán

4.1 Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng: trước khi giao hàng 1 ngày, Thiên Sinh Farm sẽ gửi háo đơn qua email. Quý khách vui lòng kiểm tra hóa đơn và chuẩn bị số tiền. 

4.2 Gửi tiền tại lễ tân, vui lòng ghi thông tin trên phong bì: tên, số phòng, tổng tiền và niêm phong phong bì. 

Nếu bạn thanh toán trực tiếp hoặc gửi tiền ở lễ tân thì vui lòng thêm vào giỏ hàng hình thức thanh toán

 

4.3 Chuyển khoản: thông tin chuyển khoảng chúng tôi sẽ gửi cùng hóa đơn qua email. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi tên và mã số đơn hàng. 

* Nếu bạn muốn thanh toán hàng tháng, vui lòng thông báo trước cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ gửi hóa đơn hàng tháng vào cuối tháng.
** Vui lòng không chuyển tiền trước khi nhận rau.