Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Thay đổi hoặc hủy đơn

Đặt thêm hàng
Nếu bạn muốn đặt thêm sản phẩm sau khi hoàn tất đơn đặt hàng, bạn có thể thêm như các bước dưới đây.

Bước 1: mở trang trên bằng link bên dưới.
https://thiensinh.net/discount/ADD

Bước 2: chọn các loại rau bạn muốn thêm ( lưu ý đặt cùng ngày giao hàng với đơn trước)

Bước 3: hoàn tất đơn hàng với mã giảm giá “ADD”

*Phí vận chuyển sẽ được tính dưa trên tổng số tiền 2 đơn hàng.Hủy đơn
Cách 1: hủy và đặt hàng lại

Khi đặt đơn hàng mới, vui lòng nhập vào phần ghi chú “Hủy + Mã đơn hàng” . (Mã đơn hàng được hiển thị trong email xác nhận được gửi tự động khi bạn đặt hàng)

Cách 2: Nếu bạn không muốn đặt hàng lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc hủy.