Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Friday Delivery

For District 2 &  Binh Thanh District ( excepting some residences showing on Monday delivery as Group A )
{{tính}} sản phẩm
 • 951 Fri-Adm Cash payment at reception/Tra tien mat (Le Tan)/現金支払( レセプション預)
  951 Fri-Adm Cash payment at reception/Tra tien mat (Le Tan)/現金支払( レセプション預)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 952 Fri-Adm Cash payment directly to delivery staffs/Tra tien mat (Ngoui Giao Hang)/現金支払(配達員)
  952 Fri-Adm Cash payment directly to delivery staffs/Tra tien mat (Ngoui Giao Hang)/現金支払(配達員)
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 553 Fri Cardboard box collection ticket/ Vé thu gom thùng carton/ ダンボール回収チケット ⭐️⭐️
  553 Fri Cardboard box collection ticket/ Vé thu gom thùng carton/ ダンボール回収チケット ⭐️⭐️
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 552 Fri Empty bottle collection Ticket/ Vé thu gom chai rỗng/ 空瓶回収チケット ⭐️
  552 Fri Empty bottle collection Ticket/ Vé thu gom chai rỗng/ 空瓶回収チケット ⭐️
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 661 All-sgn TSF beef Bolognese/Bolognese/ビーフ ボロネーズパスタソース(4人前) 500g
  661 All-sgn TSF beef Bolognese/Bolognese/ビーフ ボロネーズパスタソース(4人前) 500g
  Giá
  210.000₫
  Giá giảm giá
  180.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 579 Fri-fam Macadamia Nuts/Hạt Macca/マカダミアナッツ200g
  579 Fri-fam Macadamia Nuts/Hạt Macca/マカダミアナッツ200g
  Giá
  70.000₫
  Giá giảm giá
  70.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 580 Fri- Organic Red Onion/Hành tím hữu cơ/有機赤玉ねぎ100g
  580 Fri- Organic Red Onion/Hành tím hữu cơ/有機赤玉ねぎ100g
  Giá
  35.000₫
  Giá giảm giá
  35.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 154 Fri-fam Rocket/Rocket/ルッコラ110.g
  154 Fri-fam Rocket/Rocket/ルッコラ110.g
  Giá
  22.000₫
  Giá giảm giá
  22.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 513 All-sgn Dried Shiitake/Nấm đông cô khô /しいたけ50g
  513 All-sgn Dried Shiitake/Nấm đông cô khô /しいたけ50g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  70.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 196 Fri-fam Laba Banana /Chuối Laba /Laba バナナ 500g
  196 Fri-fam Laba Banana /Chuối Laba /Laba バナナ 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 106 Fri-fam Japanese tomato/Cà chua nhật lớn/大玉トマト330g
  106 Fri-fam Japanese tomato/Cà chua nhật lớn/大玉トマト330g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  44.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 105 Fri-fam Dutch tomato/Cà chua hà lan/大玉トマト(西洋品種)440.g
  105 Fri-fam Dutch tomato/Cà chua hà lan/大玉トマト(西洋品種)440.g
  Giá
  44.000₫
  Giá giảm giá
  44.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 508 Fri-sgn Shiitake/Nấm đông cô/生しいたけ105g
  508 Fri-sgn Shiitake/Nấm đông cô/生しいたけ105g
  Giá
  48.000₫
  Giá giảm giá
  48.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 710 Fri-fam Soil & seed or Nursery/Đất & hạt giống hoặc cây con/培養土&タネ・苗 Price = ⭐️ 16 points.
  710 Fri-fam Soil & seed or Nursery/Đất & hạt giống hoặc cây con/培養土&タネ・苗 Price = ⭐️ 16 points.
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 910 Fri-sgn Camembert Cheese 125g
  910 Fri-sgn Camembert Cheese 125g
  Giá
  88.000₫
  Giá giảm giá
  88.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 911 Fri-sgn Fresh Mozzarella Block 200g
  911 Fri-sgn Fresh Mozzarella Block 200g
  Giá
  98.000₫
  Giá giảm giá
  98.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 517 Fri-sgn Strawberry mochi/Bánh nếp dâu tây/苺大福
  517 Fri-sgn Strawberry mochi/Bánh nếp dâu tây/苺大福
  Giá
  100.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 531 Fri-sgn Warabi Mochi/Warabi Mochi/わらび餅 (おむすび)
  531 Fri-sgn Warabi Mochi/Warabi Mochi/わらび餅 (おむすび)
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 546 Fri-fam Baby King oyster mushroom/Nấm Đùi gà Baby/エリンギ赤ちゃん250g
  546 Fri-fam Baby King oyster mushroom/Nấm Đùi gà Baby/エリンギ赤ちゃん250g
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 511 Fri-sgn Brawn Mushroom /Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム150g
  511 Fri-sgn Brawn Mushroom /Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム150g
  Giá
  70.000₫
  Giá giảm giá
  70.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 512 Fri-sgn White Mushroom/Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム150g
  512 Fri-sgn White Mushroom/Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム150g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 509 Fri-fam King oyster mushroom/Nấm đùi gà/エリンギ250g
  509 Fri-fam King oyster mushroom/Nấm đùi gà/エリンギ250g
  Giá
  55.000₫
  Giá giảm giá
  55.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 510 Fri-fam Enoki mushroom/Nấm kim châm/エノキタケ300g
  510 Fri-fam Enoki mushroom/Nấm kim châm/エノキタケ300g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 401 Fri-set Vegetable Set 200K/Combo 200K/セット⭐️x4
  401 Fri-set Vegetable Set 200K/Combo 200K/セット⭐️x4
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 402 Fri-set Vegetable Set 400K/Combo 400K/セット⭐️ x16
  402 Fri-set Vegetable Set 400K/Combo 400K/セット⭐️ x16
  Giá
  400.000₫
  Giá giảm giá
  400.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 576 Fri-fam Natural Sea Salt/Muối biển /海水塩(天然塩)500g
  576 Fri-fam Natural Sea Salt/Muối biển /海水塩(天然塩)500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 535 Fri-sgn Soy flour/Bột đậu nành/きな粉120
  535 Fri-sgn Soy flour/Bột đậu nành/きな粉120
  Giá
  55.000₫
  Giá giảm giá
  55.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 577 Fri-fam Natural Seasoning/Bột nêm thực dưỡng/だしの素(植物素材)550g
  577 Fri-fam Natural Seasoning/Bột nêm thực dưỡng/だしの素(植物素材)550g
  Giá
  170.000₫
  Giá giảm giá
  170.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 578 Fri-fam Brown Rice Noodle/Bún Gạo Lứt /玄米乾麺500g
  578 Fri-fam Brown Rice Noodle/Bún Gạo Lứt /玄米乾麺500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 570 Fri-fam Honey/mật ong/はちみつ200g
  570 Fri-fam Honey/mật ong/はちみつ200g
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 704 All-sgn Strawberry syrup/Siro Dâu Tây/苺シロップ200g
  704 All-sgn Strawberry syrup/Siro Dâu Tây/苺シロップ200g
  Giá
  75.000₫
  Giá giảm giá
  75.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 188 Fri-fam Chinese cabbage/Cải Thảo /キムチ白菜500g
  188 Fri-fam Chinese cabbage/Cải Thảo /キムチ白菜500g
  Giá
  45.000₫
  Giá giảm giá
  45.000₫
  Đơn giá
  mỗi