Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Friday delivery: [9:30-11:30] for dist. 1&3: [6:30 - 9:30] for dist. 2 & Binh Thanh ( Order until Tuesday night)

Delivery on Friday: district 1&3: 9:30 - 11:30.
District 2 & Binh Thanh: 6:30 - 9:30
Receive the order to Tuesday
{{tính}} sản phẩm
 • 241 Fri - COUPON Dried Persimmon 干し柿 hồng khô 250g
  241 Fri - COUPON Dried Persimmon 干し柿 hồng khô 250g
  Giá
  150.000₫
  Giá giảm giá
  150.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 181 Fri KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  181 Fri KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  220.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 180 Fri KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  180 Fri KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  Giá
  190.000₫
  Giá giảm giá
  190.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 182 Fri KIRAKU Strawberry C size (250g)
  182 Fri KIRAKU Strawberry C size (250g)
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 196 Fri Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  196 Fri Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 194 Fri Eco package ticket
  194 Fri Eco package ticket
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 163 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  163 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  Giá
  130.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 188 Fri Kinako Mochi - きな粉餅 (おむすび)
  188 Fri Kinako Mochi - きな粉餅 (おむすび)
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 184 Fri Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび)120g
  184 Fri Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび)120g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 190 Fri Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  190 Fri Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 191 Fri Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  191 Fri Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  Giá
  300.000₫
  Giá giảm giá
  300.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 106 Fri Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  106 Fri Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 104 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  104 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 105 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  105 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 107 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  107 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 131 Fri Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  131 Fri Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 132 Fri White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  132 Fri White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 157 Fri Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  157 Fri Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 103 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  103 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 147 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  147 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 148 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  148 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 149 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  149 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 134 Fri Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  134 Fri Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 129 Fri Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  129 Fri Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 108 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  108 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 156 Fri Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  156 Fri Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 127 Fri Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  127 Fri Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 179 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  179 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 101 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  101 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 113 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  113 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 119 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  119 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 118 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  118 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi