Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Delivery on Friday: [9:30-11:30] for dist. 1&3: [6:30 - 9:30] for dist. 2 & Binh Thanh ( Order until Tuesday night)

Delivery on Friday: district 1&3: 9:30 - 11:30.
District 2 & Binh Thanh: 6:30 - 9:30
Receive the order to Tuesday
{{tính}} sản phẩm
 • 36. Fri Fresh ginger-Gừng non-新生姜 180gr
  36. Fri Fresh ginger-Gừng non-新生姜 180gr
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 88 Fri Soya powder -きなこ - Bột đậu nành 120g
  88 Fri Soya powder -きなこ - Bột đậu nành 120g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 84 Fri Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  84 Fri Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 95 Fri green pepper - ピーマン 90 g
  95 Fri green pepper - ピーマン 90 g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 94 Fri Eco package ticket
  94 Fri Eco package ticket
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 90 Fri Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  90 Fri Weekly Subscription 200,000 VND (excluding shipping fee )
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 91 Fri Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  91 Fri Weekly Subscription 300,000 VND (Free shipping)
  Giá
  300.000₫
  Giá giảm giá
  300.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 04 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  04 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 05 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  05 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 07 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  07 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 31 Fri Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  31 Fri Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 32 Fri White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  32 Fri White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 57 Fri Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  57 Fri Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 03 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  03 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 47 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  47 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 48 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  48 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 28 Fri Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  28 Fri Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 33 Fri Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  33 Fri Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 29 Fri Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  29 Fri Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 93 Fri Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  93 Fri Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 09 Fri Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  09 Fri Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 24 Fri Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  24 Fri Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 23 Fri White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  23 Fri White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 08 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  08 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 56 Fri Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  56 Fri Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 27 Fri Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  27 Fri Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 79 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  79 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi