Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Tuesday delivery: For Dist. Binh Thanh [6:00 - 8:30], Dist 2 [8:00 - 11:30] ( Order until Saturday night)

Delivery on Tuesday District Binh Thanh: 6:30 - 8:30. District 2: 8:30 - 11:30.  Receive the order to Saturday
{{tính}} sản phẩm
 • 180 Tue Baby Cucumber - Dưa leo Baby - ミニ胡瓜 330g
  180 Tue Baby Cucumber - Dưa leo Baby - ミニ胡瓜 330g
  Giá
  33.000₫
  Giá giảm giá
  33.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 474 ALL RUMP SHIN/LÕI MÔNG/シンタマ 250g
  474 ALL RUMP SHIN/LÕI MÔNG/シンタマ 250g
  Giá
  260.000₫
  Giá giảm giá
  260.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 450 ALL BEEF BACON /BA CHỈ /バラ肉 250g
  450 ALL BEEF BACON /BA CHỈ /バラ肉 250g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  170.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 556 ALL Green pepper /Tiêu xanh/ 胡椒 gift sent with Beef “not for sale”
  556 ALL Green pepper /Tiêu xanh/ 胡椒 gift sent with Beef “not for sale”
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 482 ALL Tomosankaku/ TAM GIÁC ĐÙI/ともさんかく 250g
  482 ALL Tomosankaku/ TAM GIÁC ĐÙI/ともさんかく 250g
  Giá
  299.000₫
  Giá giảm giá
  260.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 208 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 1kg (5 - 7 tubers) 
  208 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 1kg (5 - 7 tubers) 
  Giá
  87.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 511 Tue Brawn Mushroom/ Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム (150g)
  511 Tue Brawn Mushroom/ Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム (150g)
  Giá
  70.000₫
  Giá giảm giá
  70.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 512 Tue White Mushroom/ Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム (150g)
  512 Tue White Mushroom/ Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム (150g)
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 475 ALL Leg/Đùi Trong/内もも 250g
  475 ALL Leg/Đùi Trong/内もも  250g
  Giá
  264.500₫
  Giá giảm giá
  230.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 492 ALL Minced/Xay/ひき肉 250g
  492 ALL Minced/Xay/ひき肉 250g
  Giá
  149.500₫
  Giá giảm giá
  130.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 401 Tue Weekly Combo/ Vegetable Set 200,000 VND (excluding shipping fee )
  401 Tue Weekly Combo/ Vegetable Set 200,000 VND (excluding shipping fee )
  Giá
  200.000₫
  Giá giảm giá
  200.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 402 Tue Weekly Combo/ Vegetable Set 300,000 VND (Free shipping)
  402 Tue Weekly Combo/ Vegetable Set 300,000 VND (Free shipping)
  Giá
  300.000₫
  Giá giảm giá
  300.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 507 Tue KIRAKU Strawberry C size (250g)
  507 Tue KIRAKU Strawberry C size (250g)
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 506 Tue KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  506 Tue KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  Giá
  190.000₫
  Giá giảm giá
  190.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 505 Tue KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  505 Tue KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  Giá
  220.000₫
  Giá giảm giá
  220.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 409 Tue Eco package ticket
  409 Tue Eco package ticket
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 524 Tue Nimame - Đậu nành hầm tương - 煮豆(byおむすび) 100g
  524 Tue Nimame - Đậu nành hầm tương - 煮豆(byおむすび) 100g
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 531 Tue Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび) 120g
  531 Tue Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび) 120g
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 104 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 330g
  104 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 330g
  Giá
  44.000₫
  Giá giảm giá
  44.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 107 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 330g
  107 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 330g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  44.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 105 Tue Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 440g
  105 Tue Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 440g
  Giá
  44.000₫
  Giá giảm giá
  44.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 508 Tue Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  508 Tue Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 157 Tue Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 490g
  157 Tue Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 490g
  Giá
  56.000₫
  Giá giảm giá
  56.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 169 Tue Baby Broccoli - Súp lơ xanh Baby - Baby ブロッコリー 260g
  169 Tue Baby Broccoli - Súp lơ xanh Baby - Baby ブロッコリー 260g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  39.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 131 Tue Red bean - Đậu đỏ -金時豆 110g
  131 Tue Red bean - Đậu đỏ -金時豆 110g
  Giá
  22.000₫
  Giá giảm giá
  22.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 132 Tue White bean - Đậu trắng - 白花豆 110g
  132 Tue White bean - Đậu trắng - 白花豆 110g
  Giá
  22.000₫
  Giá giảm giá
  22.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 123 Tue White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 455g
  123 Tue White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 455g
  Giá
  39.000₫
  Giá giảm giá
  39.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 108 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 350g
  108 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 156 Tue Kohlrabi - Su hào - コールラビ 455g
  156 Tue Kohlrabi - Su hào - コールラビ 455g
  Giá
  26.000₫
  Giá giảm giá
  26.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 127 Tue Beetroot - Củ dền - 赤ビート 480g
  127 Tue Beetroot - Củ dền - 赤ビート 480g
  Giá
  48.000₫
  Giá giảm giá
  48.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 174 Tue Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 33g
  174 Tue Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 33g
  Giá
  11.000₫
  Giá giảm giá
  11.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 173 Tue Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 44g
  173 Tue Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 44g
  Giá
  11.000₫
  Giá giảm giá
  11.000₫
  Đơn giá
  mỗi