Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Chương trình tích điểm

Chúng tôi sẽ tặng bạn điểm tích lũy cho những hoạt động phối hợp giảm rác thải nhựa và thu gom thùng carton.

Cách tích điểm

1. Nhận ECO-BOX: +4 điểm ⭐️⭐️⭐️⭐️mỗi lần giao hàng (vui lòng trả lại đai và thùng carton )

2. Trả lại chai rỗng: +1 điểm ⭐️mỗi lần giao hàng

Đăng kí khi đặt hàng và trả lại chai hoặc thùng carton cho nhân viên của chúng tôi khi giao hàng.

3. Mua combo rau 

Điểm tích lũy sẽ được tổng hợp và báo cáo trên hóa đơn của bạn.Cách sử dụng điểm

Khi tích đủ 20 điểm, bạn có thể đổi lấy bánh dầu gạo hoặc cây giống cây con để trồng.