Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Tuesday delivery: For Binh Thanh: [6:30 - 8:30] For dist.2 [8:30 - 11:30] ( Order until Saturday night)

Delivery on Tuesday District Binh Thanh: 6:30 - 8:30. District 2: 8:30 - 11:30.  Receive the order to Saturday
{{tính}} sản phẩm
 • 96 Tue Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  96 Tue Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 36 Tue Fresh ginger-Gừng non-新生姜 100g
  36 Tue Fresh ginger-Gừng non-新生姜 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 95 Tue green pepper - ピーマン 90g
  95 Tue green pepper - ピーマン 90g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 94 Tue Eco package ticket
  94 Tue Eco package ticket
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 71 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 1kg
  71 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 1kg
  Giá
  100.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 63 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  63 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  Giá
  130.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 84 Tue Mitarashi Cake - みたらし団子 (おむすび)6 balls
  84 Tue Mitarashi Cake - みたらし団子 (おむすび)6 balls
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 83 Tue Rice cake in Fried Tofu - 餅きんちゃく 3 pieces
  83 Tue Rice cake in Fried Tofu - 餅きんちゃく 3 pieces
  Giá
  60.000₫
  Giá giảm giá
  60.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 06 Tue Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  06 Tue Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 04 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  04 Tue Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 07 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  07 Tue Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 05 Tue Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  05 Tue Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 47 Tue Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  47 Tue Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 57 Tue Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  57 Tue Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 93 Tue Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  93 Tue Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 09 Tue Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  09 Tue Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 28 Tue Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  28 Tue Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 31 Tue Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  31 Tue Red bean - Đậu đỏ -金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 32 Tue White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  32 Tue White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 33 Tue Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  33 Tue Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 68 Tue Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  68 Tue Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 24 Tue Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  24 Tue Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 25 Tue Turnip+leaves - Củ cải trắng tròn+lá - 小かぶ+葉 450g
  25 Tue Turnip+leaves - Củ cải trắng tròn+lá - 小かぶ+葉 450g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 26 Tue White radish+leaves - Củ cải trắng+lá - 大根+葉 450g
  26 Tue White radish+leaves - Củ cải trắng+lá - 大根+葉 450g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 23 Tue White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  23 Tue White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 08 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  08 Tue Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 56 Tue Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  56 Tue Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 27 Tue Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  27 Tue Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 74 Tue Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  74 Tue Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 73 Tue Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  73 Tue Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 72 Tue Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  72 Tue Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 38 Tue Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  38 Tue Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi