Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Wednesday delivery: [6:30-9:30] For District 1&3 ( Order until Sunday night)

Delivery on Wednesday District 1&3: 6:30 - 9:30 Receive the order to Sunday
{{tính}} sản phẩm
 • 184 Wed -Mask and Roasted soybeans (200g)
  184 Wed -Mask and Roasted soybeans (200g)
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 241 Wed - COUPON Dried Persimmon 干し柿 hồng khô 250g
  241 Wed - COUPON Dried Persimmon 干し柿 hồng khô 250g
  Giá
  150.000₫
  Giá giảm giá
  150.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 182 Wed KIRAKU Strawberry C size (250g)
  182 Wed KIRAKU Strawberry C size (250g)
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 180 Wed KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  180 Wed KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  Giá
  190.000₫
  Giá giảm giá
  190.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 181 Wed KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  181 Wed KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  220.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 196 Wed Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  196 Wed Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 195 Wed green pepper - ピーマン 90g
  195 Wed green pepper - ピーマン 90g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 194 Wed Eco package ticket
  194 Wed Eco package ticket
  Giá
  0₫
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 163 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  163 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  Giá
  130.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 188 Wed Tofu cake - 油揚げ (おむすび)
  188 Wed Tofu cake - 油揚げ (おむすび)
  Giá
  50.000₫
  Giá giảm giá
  50.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 106 Wed Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  106 Wed Japanese tomato - Cà chua nhật lớn - 大玉トマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 107 Wed Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  107 Wed Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 104 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  104 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 105 Wed Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  105 Wed Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 49 Wed Nấm kim châm 150g
  49 Wed Nấm kim châm 150g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 148 Wed King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  148 Wed King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 131 Wed Red bean - Đậu đỏ - 金時豆 100g
  131 Wed Red bean - Đậu đỏ - 金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 132 Wed White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  132 Wed White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 103 Wed Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  103 Wed Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 108 Wed Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  108 Wed Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 123 Wed White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  123 Wed White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 126 Wed White radish+leaves - Củ cải trắng+lá - 大根+葉 450g
  126 Wed White radish+leaves - Củ cải trắng+lá - 大根+葉 450g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 125 Wed Turnip+leaves - Củ cải trắng tròn+lá - 小かぶ+葉 450g
  125 Wed Turnip+leaves - Củ cải trắng tròn+lá - 小かぶ+葉 450g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 124 Wed Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  124 Wed Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 156 Wed Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  156 Wed Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 127 Wed Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  127 Wed Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 133 Wed Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  133 Wed Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 174 Wed Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  174 Wed Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 173 Wed Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  173 Wed Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 135 Wed Ginger - Gừng - 生姜 120g
  135 Wed Ginger - Gừng - 生姜 120g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 137 Wed Fine green onion - Hành lá - 万能ねぎ 80g
  137 Wed Fine green onion - Hành lá - 万能ねぎ  80g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 141 Wed Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  141 Wed Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi