Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Delivery on Wednesday [6:30-9:30] For District 1&3 ( Order until Sunday night)

Delivery on Wednesday District 1&3: 6:30 - 9:30 Receive the order to Sunday
{{tính}} sản phẩm
 • 36. Wed Fresh ginger-Gừng non-新生姜 180g
  36. Wed Fresh ginger-Gừng non-新生姜 180g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 84 Wed Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  84 Wed Seeweed Jelly -ところてん- Thạch rong 140g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 88 Wed Soya powder -きなこ - Bột đậu nành 120g
  88 Wed Soya powder -きなこ - Bột đậu nành 120g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 95 Wed green pepper - ピーマン 90g
  95 Wed green pepper - ピーマン 90g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 94 Wed Eco package ticket
  94 Wed Eco package ticket
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  0₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 07 Wed Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  07 Wed Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 04 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  04 Wed Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 05 Wed Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  05 Wed Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 49 Wed Nấm kim châm 150g
  49 Wed Nấm kim châm 150g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 48 Wed King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  48 Wed King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 47 Wed Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  47 Wed Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 57 Wed Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  57 Wed Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 350g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 93 Wed Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  93 Wed Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 09 Wed Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  09 Wed Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 250g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 31 Wed Red bean - Đậu đỏ - 金時豆 100g
  31 Wed Red bean - Đậu đỏ - 金時豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 32 Wed White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  32 Wed White bean - Đậu trắng - 白花豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 28 Wed Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  28 Wed Okra - Đậu bắp - オクラ 150g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 03 Wed Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  03 Wed Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 08 Wed Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  08 Wed Carrot - Cà rốt - 人参 230g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 23 Wed White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  23 Wed White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 24 Wed Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  24 Wed Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Giá
  Hết hàng
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 56 Wed Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  56 Wed Kohlrabi - Su hào - コールラビ 350g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 27 Wed Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  27 Wed Beetroot - Củ dền - 赤ビート 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 29 Wed Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  29 Wed Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 33 Wed Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  33 Wed Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 74 Wed Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  74 Wed Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 73 Wed Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  73 Wed Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 72 Wed Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  72 Wed Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 37 Wed Fine green onion - Hành lá - 万能ねぎ 80g
  37 Wed Fine green onion - Hành lá - 万能ねぎ  80g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 41 Wed Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  41 Wed Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 38 Wed Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  38 Wed Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 21 Wed Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  21 Wed Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi