Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

837 Thu-fam  Nursery soil/Đất ươm cây/TSF培養土1000

837 Thu-fam Nursery soil/Đất ươm cây/TSF培養土1000

Giá
20.000₫
Giá giảm giá
20.000₫
Đơn giá
mỗi 

This nursery soil processed by Thien Sinh Farm without chemical fertilizer and imported materials.