Welcom to Thien Sinh Farm ! please email us for registeration!

139 Mon Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g
139 Mon Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g
139 Mon Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g
139 Mon Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g

139 Mon Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 520g

Regular price
52.000₫
Sale price
52.000₫
Unit price
per 

HÀNH TÂY KHÔ