[NEW] Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Collection: Thursday

Delivery on Thursday District 7: 7:00 - 10:30 Receive the order to Monday
68 products
 • 415 Thu -Hot pot set -キノコ鍋セット Combo lẩu rau nấm 1400g
  415 Thu -Hot pot set -キノコ鍋セット Combo lẩu rau nấm 1400g
  Regular price
  200.000₫
  Sale price
  200.000₫
  Unit price
  per 
 • 171 Thu Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1000g
  171 Thu Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1000g
  Regular price
  100.000₫
  Sale price
  70.000₫
  Unit price
  per 
 • 196 Thu Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  196 Thu Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 450g - 500g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 197 Thu Envoy banana - Chuối Sứ 400g (3 bananas)
  197 Thu Envoy banana - Chuối Sứ 400g (3 bananas)
  Regular price
  24.000₫
  Sale price
  24.000₫
  Unit price
  per 
 • 414 Thu Eco Box - Thùng sinh thái - (0đ)
  414 Thu Eco Box - Thùng sinh thái - (0đ)
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  0₫
  Unit price
  per 
 • 134 Thu Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  134 Thu Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  Regular price
  39.000₫
  Sale price
  39.000₫
  Unit price
  per 
 • 177 Thu Butternut Squash - Bí hồ lô - カボチャ 1000g
  177 Thu Butternut Squash - Bí hồ lô - カボチャ 1000g
  Regular price
  90.000₫
  Sale price
  90.000₫
  Unit price
  per 
 • 178 Thu Butternut Squash - Bí hồ lô - カボチャ 700g
  178 Thu Butternut Squash - Bí hồ lô - カボチャ 700g
  Regular price
  63.000₫
  Sale price
  63.000₫
  Unit price
  per 
 • 180 Thu Baby Cucumber - Dưa leo Baby - ミニ胡瓜 330g
  180 Thu Baby Cucumber - Dưa leo Baby - ミニ胡瓜 330g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  33.000₫
  Unit price
  per 
 • 401 Thu Combo/ Vegetable Set 200,000 VND (excluding shipping fee )
  401 Thu Combo/ Vegetable Set 200,000 VND (excluding shipping fee )
  Regular price
  200.000₫
  Sale price
  200.000₫
  Unit price
  per 
 • 402 Thu Combo/ Vegetable Set 300,000 VND (Free shipping)
  402 Thu Combo/ Vegetable Set 300,000 VND (Free shipping)
  Regular price
  300.000₫
  Sale price
  300.000₫
  Unit price
  per 
 • 496 ALL Beef set C/THỊT BÒ C/TSF牛肉セットC(ランプフィレ他) 1000g
  496 ALL Beef set C/THỊT BÒ C/TSF牛肉セットC(ランプフィレ他) 1000g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  830.000₫
  Unit price
  per 
 • 492 ALL Minced/Xay/ひき肉 250g
  492 ALL Minced/Xay/ひき肉 250g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  130.000₫
  Unit price
  per 
 • 507 Thu KIRAKU Strawberry C size (250g)
  507 Thu KIRAKU Strawberry C size (250g)
  Regular price
  90.000₫
  Sale price
  90.000₫
  Unit price
  per 
 • 505 Thu KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  505 Thu KIRAKU Strawberry A size (300-330g)
  Regular price
  220.000₫
  Sale price
  220.000₫
  Unit price
  per 
 • 506 Thu KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  506 Thu KIRAKU Strawberry B size (300-330g)
  Regular price
  190.000₫
  Sale price
  190.000₫
  Unit price
  per 
 • 531 Thu Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび) 120g
  531 Thu Warabi Mochi - わらび餅 (おむすび) 120g
  Regular price
  50.000₫
  Sale price
  50.000₫
  Unit price
  per 
 • 511 Thu Brawn Mushroom/ Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム (150g)
  511 Thu Brawn Mushroom/ Nấm mỡ nâu/ ブラウンマッシュルーム (150g)
  Regular price
  70.000₫
  Sale price
  70.000₫
  Unit price
  per 
 • 512 Thu White Mushroom/ Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム (150g)
  512 Thu White Mushroom/ Nấm mỡ trắng/ ホワイトマッシュルーム (150g)
  Regular price
  60.000₫
  Sale price
  60.000₫
  Unit price
  per 
 • 509 Thu King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  509 Thu King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 510 Thu Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  510 Thu Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 508 Thu Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  508 Thu Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 208 Thu Carrot - Cà rốt - 人参 1kg (5 - 7 tubers) 
  208 Thu Carrot - Cà rốt - 人参 1kg (5 - 7 tubers) 
  Regular price
  87.000₫
  Sale price
  60.000₫
  Unit price
  per 
 • 104 Thu Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 330g
  104 Thu Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 330g
  Regular price
  44.000₫
  Sale price
  44.000₫
  Unit price
  per 
 • 107 Thu Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 330g
  107 Thu Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 330g
  Regular price
  44.000₫
  Sale price
  44.000₫
  Unit price
  per 
 • 105 Thu Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 440g
  105 Thu Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 440g
  Regular price
  44.000₫
  Sale price
  44.000₫
  Unit price
  per 
 • 157 Thu Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 490g
  157 Thu Broccoli - Súp lơ xanh - ブロッコリー 490g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  56.000₫
  Unit price
  per 
 • 103 Thu Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 350g (1 corn)
  103 Thu Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 350g (1 corn)
  Regular price
  28.000₫
  Sale price
  28.000₫
  Unit price
  per 
 • 131 Thu Red bean - Đậu đỏ -金時豆 110g
  131 Thu Red bean - Đậu đỏ -金時豆 110g
  Regular price
  22.000₫
  Sale price
  22.000₫
  Unit price
  per 
 • 132 Thu White bean - Đậu trắng - 白花豆 110g
  132 Thu White bean - Đậu trắng - 白花豆 110g
  Regular price
  22.000₫
  Sale price
  22.000₫
  Unit price
  per 
 • 193 Thu Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  193 Thu Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 300g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 109 Thu Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 325g
  109 Thu Japanese eggplant - Cà tím - 和ナス 325g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  39.000₫
  Unit price
  per