Dear Customers we close the order page for regular maintenance until 14:00 tomorrow ( Thursday ). Please check the updated product list after 14:00 on Thursday.

Collection: Delivery on Friday: district 1&3: 9:30 - 11:30. District 2 & Binh Thanh: 6:30 - 9:30 Receive the order to Tuesday

Delivery on Friday: district 1&3: 9:30 - 11:30.
District 2 & Binh Thanh: 6:30 - 9:30
Receive the order to Tuesday
46 products
 • 04 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  04 Fri Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 300g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 05 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  05 Fri Dutch tomato - Cà chua hà lan - オランダトマト 400g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 07 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  07 Fri Cocktail tomato - Cà chua trung - 中玉フルーツトマト 300g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 03 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  03 Fri Sweet corn - Bắp ngọt - スイートコーン 500g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 33 Fri Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  33 Fri Edamame - Đậu tương - 枝豆 100g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 47 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  47 Fri Shiitake - Nấm đông cô - 生しいたけ 100g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 48 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  48 Fri King oyster mushroom - Nấm đùi gà - エリンギ 200g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  49 Fri Enoki mushroom - Nấm kim châm - エノキタケ 150g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 60 Fri Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 200g
  60 Fri Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 200g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 65 Fri Herb set - Rau gia vị-ハーブセット 180g
  65 Fri Herb set - Rau gia vị-ハーブセット 180g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 08 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 350g
  08 Fri Carrot - Cà rốt - 人参 350g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 34 Fri Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  34 Fri Cucumber - Dưa leo - きゅうり 300g
  Regular price
  Sold out
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 12 Fri Mustard green - Cải canh - カラシナ 200g
  12 Fri Mustard green - Cải canh - カラシナ 200g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 14 Fri Mizuna - Cải đuôi phụng - 水菜 100g
  14 Fri Mizuna - Cải đuôi phụng - 水菜 100g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 15 Fri Kale - Cải kale - ケール 200g
  15 Fri Kale - Cải kale - ケール 200g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 17 Fri Choy sum - Cải ngồng - 菜心 220g
  17 Fri Choy sum - Cải ngồng - 菜心 220g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  Regular price
  40.000₫
  Sale price
  40.000₫
  Unit price
  per 
 • 18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 20 Fri Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 250g
  20 Fri Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 250g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 21 Fri Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  21 Fri Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  Regular price
  20.000₫
  Sale price
  20.000₫
  Unit price
  per 
 • 23 Fri White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  23 Fri White radish - Củ cải nhật trắng - 大根 350g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per 
 • 24 Fri Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  24 Fri Turnip - Củ cải trắng tròn - 小かぶ 350g
  Regular price
  30.000₫
  Sale price
  30.000₫
  Unit price
  per