Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Q&A 1

Q. Thông tin nào cần để đăng ký tài khoản?


 

A. Các bước để đăng ký tài khoản

1. Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải màng hình 

2. Chọn Create account và điền thông tin: Tên, email, mật khẩu


 

Nếu bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:  support@thiensinh.net