Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Q&A 10

Q. Khi không có ở nhà tôi có thể nhận hàng tại công ty hoặc địa chỉ khác không?

 

A. Trường hợp đổi địa chỉ giao hàng xin quý khách thông báo trước ngày giao hàng. TSF có thể cho mượn thùng xốp + đá gel và thu hồi trong lần giao hàng tiếp theo.