Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Q&A 3

Q. Thời hạn đặt hàng?

 

   A: Thời hạn đặt hàng là trước ngày giao hàng 3 ngày. 

 

Giao hàng thứ Hai: nhận đơn hàng đến hết thứ Sáu tuần trước

Giao hàng thứ Ba: nhận đơn hàng đến hết thứ Bảy tuần trước

Giao hàng thứ Tư: nhận đơn hàng đến hết Chủ Nhật tuần trước

Giao hàng thứ Năm:  nhận đơn hàng đến hết thứ hai

Giao hàng thứ Sáu:  nhận đơn hàng đến hết thứ Ba

 

Nếu bạn cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ support@thiensinh.net