Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Q&A 4

Q. Tôi có thể hủy sau khi đặt hàng không?

A: Có.

1. Nếu bạn hủy và đặt hàng lại:

> Khi đặt một đơn hàng mới, vui lòng nhập "" Hủy + Số đơn hàng "" trong phần note. 

2. Nếu bạn không muốn đặt lại, xin vui lòng báo cho TSF qua email: support@thiensinh.net

 3. Nếu thông báo trong ngày giao hàng, có thể không thể hủy.

4.Nếu bạn không thể nhận được nó, xin vui lòng cho chúng tôi biết thông tin liên lạc của bạn của bạn, người sẽ nhận được nó thay cho bạn.

For other questions: support@thiensinh.net