Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

Q&A 5

Q. Tôi có thể thêm hàng vào đơn đã đặt không? A: Có Vui lòng đặt một đơn mới 1) Sử dụng mã giảm giá "" ADD "" để hệ thống trừ phí vận chuyển. 2) TSF sẽ đóng gói chung với đơn trước.