Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

C9-Sat-Quế ý-Basil-(Plant)

C9-Sat-Quế ý-Basil-(Plant)

Giá
15.000₫
Giá giảm giá
15.000₫
Đơn giá
mỗi 

Size nursery: 5 - 10 cm

Sunshine: normal sunshine 

Planting distance: 30x30 cm

Watering: once a day

Harvest time: 45 days (from the date of planting)