Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Bộ sưu tập: Friday delivery: [9:30-11:30] for dist. 1&3: [6:30 - 9:30] for dist. 2 & Binh Thanh ( Order until Tuesday night)

Delivery on Friday: district 1&3: 9:30 - 11:30.
District 2 & Binh Thanh: 6:30 - 9:30
Receive the order to Tuesday
{{tính}} sản phẩm
 • 68 Fri Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  68 Fri Sweet potato VietGap - Khoai lang nhật VietGap - サツマイモ VietGap 500g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 79 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  79 Fri Chayote tops - Đọt su su - ハヤトウリの蔓 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  01 Fri Cabbage - Bắp cải - キャベツ 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  13 Fri Swiss chard mix - Cải cầu vồng - スイスチャード 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  19 Fri Chinese cabbage - Cải thảo - 白菜 500g
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  18 Fri Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 14 Fri Mizuna - Cải đuôi phụng - 水菜 100g
  14 Fri Mizuna - Cải đuôi phụng - 水菜 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 20 Fri Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 250g
  20 Fri Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 17 Fri Choy sum - Cải ngồng - 菜心 220g
  17 Fri Choy sum - Cải ngồng - 菜心 220g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 72 Fri Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  72 Fri Garlic - Tỏi - ニンニク 100g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 38 Fri Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  38 Fri Leek - Hành paro - 長ネギ 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 41 Fri Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  41 Fri Chinese chive - Hẹ - ニラ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 74 Fri Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  74 Fri Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー 5 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 73 Fri Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  73 Fri Peppermint - Húng lủi - ペパーミント 10 buds
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 60 Fri Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 200g
  60 Fri Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 61 Fri Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 200g
  61 Fri Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 53 Fri Water spinach - Rau muống - 空心菜 250g
  53 Fri Water spinach - Rau muống - 空心菜 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 45 Fri Malabar spinach - Mồng tơi - ツルムラサキ 250g
  45 Fri Malabar spinach - Mồng tơi - ツルムラサキ 250g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 65 Fri Herb set - Rau gia vị-ハーブセット 180g
  65 Fri Herb set - Rau gia vị-ハーブセット 180g
  Giá
  30.000₫
  Giá giảm giá
  30.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 54 Fri Rocket - Rocket - ルッコラ 100g
  54 Fri Rocket - Rocket - ルッコラ 100g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 12 Fri Mustard green - Cải canh - カラシナ 200g
  12 Fri Mustard green - Cải canh - カラシナ 200g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 82 Fri A3 Miracle fresh - A3 Túi bảo quản - ミラクルフレッシュ(A3 サイズ) 3bags
  82 Fri A3 Miracle fresh - A3 Túi bảo quản - ミラクルフレッシュ(A3 サイズ) 3bags
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 50 Fri Coriander - Ngò rí - コリアンダー 50g
  50 Fri Coriander - Ngò rí - コリアンダー  50g
  Giá
  10.000₫
  Giá giảm giá
  10.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 21 Fri Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  21 Fri Leaf celery - Cần tây lá - 葉セロリ 150g
  Giá
  20.000₫
  Giá giảm giá
  20.000₫
  Đơn giá
  mỗi