Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Bộ sưu tập: PRODUCT LIST FOR BN

{{tính}} sản phẩm
 • 305 C-N Dutch tomato - Cà chua hà lan - 大玉トマト 1kg
  305 C-N Dutch tomato - Cà chua hà lan - 大玉トマト 1kg
  Giá
  132.000₫
  Giá giảm giá
  132.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 445 C-N Cucumber VN/Dưa leo VN/ 1kg
  445 C-N Cucumber VN/Dưa leo VN/ 1kg
  Giá
  122.000₫
  Giá giảm giá
  122.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 425 C-N Romain Lettuce Baby/Xà lách Romain baby/ 1kg
  425 C-N Romain Lettuce Baby/Xà lách Romain baby/ 1kg
  Giá
  220.000₫
  Giá giảm giá
  220.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 428 C-N Snow Peas/Đậu Hà Lan non/サヤエンドウ 1kg
  428 C-N Snow Peas/Đậu Hà Lan non/サヤエンドウ 1kg
  Giá
  330.000₫
  Giá giảm giá
  330.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 380 C-N Baby Cucumber/Dưa leo Baby/小キュウリ1kg
  380 C-N Baby Cucumber/Dưa leo Baby/小キュウリ1kg
  Giá
  132.000₫
  Giá giảm giá
  132.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 377 C-N Butternut Squash/Bí hồ lô/バターナッツかぼちゃ小 1kg
  377 C-N Butternut Squash/Bí hồ lô/バターナッツかぼちゃ小 1kg
  Giá
  100.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 396 C-N Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 1kg
  396 C-N Laba Banana - Laba バナナ - Chuối Laba 1kg
  Giá
  40.000₫
  Giá giảm giá
  40.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 393 C-N Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 1kg
  393 C-N Vietnamese eggplant - Cà tím - ナス 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 375 C-N Perilla - Tía tô - シソ 1kg
  375 C-N Perilla - Tía tô - シソ 1kg
  Giá
  330.000₫
  Giá giảm giá
  330.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 374 C-N Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー
  374 C-N Rosemary - Hương Thảo - ローズマリー
  Giá
  440.000₫
  Giá giảm giá
  440.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 358 C-N Shungiku - Tần ô - 春菊 1kg
  358 C-N Shungiku - Tần ô - 春菊 1kg
  Giá
  138.000₫
  Giá giảm giá
  138.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 361 C-N Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 1kg
  361 C-N Green batavia lettuce - Xà lách ria - リーフレタス 1kg
  Giá
  160.000₫
  Giá giảm giá
  160.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 360 C-N Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 1kg
  360 C-N Iceberg lettuce - Xà lách cuộn - レタス 1kg
  Giá
  180.000₫
  Giá giảm giá
  180.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 356 C-N Kohlrabi - Su hào - コールラビ 1kg
  356 C-N Kohlrabi - Su hào - コールラビ 1kg
  Giá
  90.000₫
  Giá giảm giá
  90.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 354 C-N Rocket - Rocket - ルッコラ 1kg
  354 C-N Rocket - Rocket - ルッコラ 1kg
  Giá
  220.000₫
  Giá giảm giá
  220.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 353 C-N Water spinach - Rau muống - 空心菜 1kg
  353 C-N Water spinach - Rau muống - 空心菜 1kg
  Giá
  100.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 345 C-N Mồng tơi/Malabar spinach/ジャガイモ 1kg
  345 C-N Mồng tơi/Malabar spinach/ジャガイモ 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 344 C-N Potato - Khoai tây hồng - ジャガイモ 1kg
  344 C-N Potato - Khoai tây hồng - ジャガイモ 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 342 C-N Sweet potato - Khoai lang nhật - サツマイモ 1kg
  342 C-N Sweet potato - Khoai lang nhật - サツマイモ 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 339 C-N Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1kg
  339 C-N Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 1kg
  Giá
  154.000₫
  Giá giảm giá
  154.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 338 C-N Leek - Hành paro - 長ネギ
  338 C-N Leek - Hành paro - 長ネギ
  Giá
  154.000₫
  Giá giảm giá
  154.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 334 C-N Japanese Cucumber - Dưa leo Nhật - きゅうり 1kg
  334 C-N Japanese Cucumber - Dưa leo Nhật - きゅうり 1kg
  Giá
  160.000₫
  Giá giảm giá
  160.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 330 C-N Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 1kg
  330 C-N Japanese green bean - Đậu leo nhật - インゲン(細) 1kg
  Giá
  154.000₫
  Giá giảm giá
  154.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 329 C-N Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 1kg
  329 C-N Vietnamese green bean - Đậu cove - インゲン(太) 1kg
  Giá
  138.000₫
  Giá giảm giá
  138.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 320 C-N Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 1kg
  320 C-N Bok choy - Cải thìa - チンゲン菜 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 319 C-N Chinese cabbage - Cải bẹ dún - 白菜 1kg
  319 C-N Chinese cabbage - Cải bẹ dún - 白菜 1kg
  Giá
  100.000₫
  Giá giảm giá
  100.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 318 C-N Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 1kg
  318 C-N Komatsuna - Cải ngọt - 小松菜 1kg
  Giá
  110.000₫
  Giá giảm giá
  110.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 317 C-N Choy sum - Cải ngồng - 菜心 1kg
  317 C-N Choy sum - Cải ngồng - 菜心 1kg
  Giá
  122.000₫
  Giá giảm giá
  122.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 315 C-N Kale - Cải kale - ケール 1kg
  315 C-N Kale - Cải kale - ケール 1kg
  Giá
  166.000₫
  Giá giảm giá
  166.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 311 C-N Cải bó xôi nhiệt đới/Spinach (tropical varieties) 1kg
  311 C-N Cải bó xôi nhiệt đới/Spinach (tropical varieties) 1kg
  Giá
  132.000₫
  Giá giảm giá
  132.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 308 C-N Carrot - Cà rốt - 人参 1kg
  308 C-N Carrot - Cà rốt - 人参 1kg
  Giá
  148.000₫
  Giá giảm giá
  148.000₫
  Đơn giá
  mỗi 
 • 304 C-N Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  304 C-N Cherry tomato - Cà chua bi - ミニトマト 1kg
  Giá
  160.000₫
  Giá giảm giá
  160.000₫
  Đơn giá
  mỗi