Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

KIRAKU Strawberry (荒井さん)

KIRAKU is the strawberry producer which applies much less chemicals for pest-management than other producers by utilizing moisture control and spot spray pest management.  TSF (HAMA) has been working with KIRAKU since 2015.

TEL :  0908275780  (Mr Arai)

Email: kiraku.toshiji.arai@gmail.com

 ORDER: 0815999252

 

Pictures of Kiraku Farm