Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Q&A 12

Q. Vì sao trẻ em thích ăn rau của TSF?

Nói chung, nitrat-nitơ vẫn còn trên rau khi được sử dụng vượt mức, chẳng hạn như với phân bón nitơ được sản xuất công nghiệp. Ngay cả khi nó là một loại phân hữu cơ, nitrat-nitơ vẫn tồn tại trong rau bằng cách thêm phân chưa trưởng thành. Đây được coi là một trong những nguyên nhân của hương vị mà trẻ em không chấp nhận. Sử dụng quá nhiều phân đạm là một vấn đề lớn ở Việt Nam.

TSF nuôi bò bằng thức ăn tự chuẩn bị và sản xuất phân ủ với phân bò và tiếp tục cải thiện lớp đất mặt để trở thành môi trường tốt nhất cho cây trồng.