[NEW] Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

139 Tue Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g  (+50% free)
139 Tue Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g  (+50% free)
139 Tue Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g  (+50% free)
139 Tue Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ  520g  (+50% free)

139 Tue Onion - Hành tây khô - 玉ねぎ 520g (+50% free)

Regular price
52.000₫
Sale price
52.000₫
Unit price
per 

HÀNH TÂY KHÔ