Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

125 Tue-fam White radish+ leaves/Củ cải nhật trắng+ lá/大根 + 葉 350g

125 Tue-fam White radish+ leaves/Củ cải nhật trắng+ lá/大根 + 葉 350g

Giá
46.200₫
Giá giảm giá
46.200₫
Đơn giá
mỗi