Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! delivery.hcmc@thiensinh.net

B9-Sat-Húng lủi-Pepper mint-(Plant)
B9-Sat-Húng lủi-Pepper mint-(Plant)

B9-Sat-Húng lủi-Pepper mint-(Plant)

Giá
25.000₫
Giá giảm giá
25.000₫
Đơn giá
mỗi 

Planted with stalks

Sunshine: normal sunshine 

Planting distance: 25x25 cm

Watering: twice a day

Harvest time: 45 days (from the date of planting)